Tập huấn kỹ thuật vườn ươm cho các hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.


    Trong những năm gần đây, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp tại các địa phương ngày càng được quan tâm. Chất lượng cây giống là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả sản xuất lâm nghiệp.

     Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn miền trung. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Công ty còn chú trọng đến các hoạt động xã hội, vì lợi ích cộng đồng.

     Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 21/11/2019, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong đã phối hợp với tổ chức Agriterra, dự án Trường Sơn Xanh mở lớp tập huấn kỹ thuật vườn ươm cho 4 hợp tác xã tại tỉnh Quảng Nam. Ngoài phần hướng dẫn lý thuyết tại hội trường, học viên còn được thực hành kỹ thuật sản xuất tại vườn ươm Công ty.

     Sau khóa tập huấn, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về vườn ươm (quy hoạch, thiết lập vườn ươm…); kỹ thuật sản xuất giống các loại Keo từ hạt, hom, mô tế bào và kỹ thuật chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại cây con trong giai đoạn vườn ươm.  

Các tin khác: